Edukacja

Program nauczania.

Podstawa programowa

Wedanek to miejsce pełne kolorów i różnorodnych form pracy twórczej – muzycznej, teatralnej, sportowej, tanecznej i plastycznej. To także miejsce, w którym chcemy, aby nasze dzieci nauczyły się być obywatelami świata – by nie miały oporu przed posługiwaniem się językiem obcym, kontaktem z odmienną kulturą, religią czy osobą niepełnosprawną.

Ponadto nasze przedszkolaki objęte są opieką pedagoga, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty.


Dzieci, które będą wymagały wspomagania i pomocy zostaną skierowane na bezpłatną terapię logopedyczną, psychologiczną czy pedagogiczną. Ponadto rodzice zawsze mogą skorzystać z konsultacji i porad naszych specjalistów.

Aby wspomóc nasze przedszkolaki w odkrywaniu świata program edukacji przedszkolnej obejmuje:

 • Realizację podstawy programowej MEN
 • język angielski – codziennie
 • język niemiecki
 • Programowanie – OZOBOTY
 • logorytmika z profilaktyką logopedyczną
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • edukacja muzyczna – różne formy spotkania z muzyką
 • edukacja religijna i kulturalna
 • zajęcia w asyście psa
 • zajęcia arte – arteterapia – zajęcia plastyczne z elementami sensoryki  
 • koncerty muzyczne
 • teatrzyki

ZAJĘCIA DODATKOWE
(płatne u instruktora prowadzącego):

Basen

Balet

Zumba

Szachy

Roboklocki

Sówka Mądra Główka