Rada Rodziców

Ważne informacje dla Rodziców.

Radę Rodziców Przedszkola Wedanek tworzą Rodzice

– przedstawiciele poszczególnych grup – wybrani na zebraniu rodziców w drodze głosowania: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.

 

Osoby te reprezentują Państwa grupę oraz jej interesy na spotkaniach Rady Rodziców, wspólnie podejmują decyzje, które Dyrekcja przedszkola pozostawia do uznania i rozważenia przez  naszych rodziców.

Rada Rodziców decyduje między innymi  o wyborze fotografa wykonującego cyklicznie zdjęcia, wydarzeniach w których mogą brać udział przedszkolaki i wysuwa takie wnioski Dyrektorowi przedszkol, i rozporządza budżetem Rady Rodziców.

W tym semestrze z budżetu Rady Rodziców opłacone zostaną:

– teatrzyki

– koncerty muzyczne

– dogoterapia

– nagrody w konkursach dla wszystkich naszych przedszkolaków.

 

O pozostałych środkach finansowych i ich dalszym przeznaczeniu zadecyduje RR na kolejnych spotkaniach.

Konto Rady Rodziców:

Numer konta do wpłat:

PKO BP:  80 1020 5138 0000 9402 0099 6678 
Dane do przelweu: Wojciech Kudryński/ Siechnice 

UWAGA! Zmianie uległa kwota wpłat na RR: 
składka na rok 150 zł 
drugie dziecko 100 zł 
W tytule należy podać:

imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

W imieniu Naszych Przedszkolaków Dziękujemy za dokonane wpłaty 😊

Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Katarzyna Górska – kontakt:
katarzyna.gorska@ue.wroc.pl