Rekrutacja

Ważne informacje.

❗R E K R U T A C J A 2021/2022❗
 
Zasady oraz terminy rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siechnice (rok szkolny 2021/2022)
 
🗓 6.04.2021 – 14.04.2021
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie oraz składanie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 
🗓15.04.2021 – 29.04.2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 
🗓30.04.2021
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 
🗓04.05.2021 – 07.05.2021
Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
 
🗓10.05.2021
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
🗓10.05.2021 – 18.05.2021
Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
🗓do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
🗓do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
 
🗓do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
 
🗓do 15.05.2021
Przesłanie przez dyrektora do JST listy dzieci nieprzyjętych
 
🗓01.07.2021
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 
⚠️UWAGA⚠️
 
➡️Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice 
(należy wybrać „przedszkole” i właściwą lokalizację), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.
 
➡️Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4.), a następnie kryteria ustalone przez organ prowadzący (Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 .)
 
➡️Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:
 
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym
 
Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1397) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”
 
Kontakt w sprawie rekrutacji
☎️ 605 11 44 45

Nasze Przedszkole, to Placówka PUBLICZNA, a więc obowiązuje nas REKRUTACJA GMINA wg harmonogramu Gminy Siechnice.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy śledzić stronę internetową urzędu gminy Siechnice.

Kiedy w gminie rozpocznie się rekrutacja (zazwyczaj na przełomie marca/kwietnia)
bliższe informacje wraz z wymaganymi dokumentami, pojawią się i tutaj 😊

PRZEZ CAŁY ROK MOŻECIE PAŃSTWO SŁADAĆ PODANIE Z PROŚBĄ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA  W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ Z DYREKCJĄ.
W PRZYPADKU EWENTUALNEGO ZWOLNIENIA SIĘ MIEJSCA, BĘDZIEMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWEM OSOBIŚCIE